O NÁS

Mgr. Šárka Otipková je notářkou ve Frýdku-Místku v obvodu Okresního soudu ve Frýdku-Místku a je členkou Notářské komory v Ostravě.

 

V roce 2005 byla Mgr. Šárka Otipková ministrem spravedlnosti jmenována notářkou se sídlem v Novém Jičíně a jejímu jmenování předcházela notářská praxe v délce 6 let. Na základě výsledku konkurzu na uvolněný notářský úřad ve Frýdku-Místku působí od 1.10.2016 jako notářka ve Frýdku-Místku.

Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), kterou stát pověřil notářským úřadem. Notářskou činností se rozumí sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy, a přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám. Notář dále může v souvislosti s notářskou činností v rámci další činnosti poskytovat právní pomoc, a to poskytovat právní porady, sepisovat listiny a zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení a v některých nesporných řízeních v občanském soudním řízení.

Notář může rovněž vykonávat správu majetku a v této souvislosti zastupovat. Stanoví-li tak jiný zákon než notářský řád, může notář vykonávat i jinou činnost. Touto činností je dle platné právní úpravy například provádění identifikace osob nebo činnost notáře jako soudního komisaře, kterého soud po zahájení řízení o pozůstalosti pověří, aby za odměnu provedl úkony v řízení o pozůstalosti. Činnost notáře vykonává notář za úplatu.

SLUŽBY

ČINNOST NOTÁŘE

 • Sepisování notářských zápisů o právních jednáních a o osvědčení právně významných skutečností a prohlášení
 • Sepisování smluv o modifikaci společného jmění manželů
 • Sepisování předmanželských smluv
 • Zakládání obchodních společností
 • Osvědčování valných hromad obchodních společností
 • Zapisování do obchodního rejstříku
 • Osvědčování schůzí společenství vlastníku jednotek
 • Sepisování zástavních smluv
 • Poskytování právní pomoci
 • Přijímání listin a peněz do notářské úschovy
 • Provádění legalizace (ověření podpisu)
 • Provádění vidimace (ověření shody opisu s listinou)
 • Správa majetku a zastupování v této souvislosti
 • Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy (výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z živnostenského rejstříku a výpisy z rejstříku trestů)
 • Sepisování pořízení pro případ smrti (závěti, listiny o vydědění, dědické smlouvy)
 • Činnost pověřeného soudního komisaře v obvodu Okresního soudu ve Frýdku-Místku
 • Provádění identifikace osob podle zvláštního zákona
 • Úkony notáře v Rejstříku zástav a Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

Více informací viz. www.nkcr.cz

CENÍK

 • Odměna notáře za jeho služby je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (notářský tarif).
 • Odměna je stanovená jako pevná částka a nebo se vypočítává procentem z hodnoty úkonu. Více informací zde.

KONTAKTY

Notář

 

 

Mgr. Šárka Otipková  otipkova@otipkova.cz

Zástupce notáře

Notářský kandidát

 

Mgr. Lukáš Raida raida@otipkova.cz

Notářský kandidát

 

 

Mgr. Petra Vránová vranova@otipkova.cz

 

 

 

Notářský koncipient

 

 

Mgr. Eva Janderová janderova@otipkova.cz

Notářské tajemnice

 

 

Pavla Zlevorová kancelar@otipkova.cz

 

Iveta Segeťová segetova@otipkova.cz

 

Marie Mücková dedictvi@otipkova.cz

Parkování je možné zdarma na ulici 8. pěšího pluku. Na části ulice 8. pěšího pluku a to v úseku mezi ul. Hlavní a U Staré pošty, je parkování bezplatné, ale je časově omezeno na 3 hodiny. Na zbývajících přilehlých parkovištích je parkování placené.

Mgr. Šárka Otipková

U Staré pošty 745

738 01  Frýdek-Místek

IČ:     75050340

DIČ:  CZ7653174958

tel:        558 639 553

mobil:   737 537 737

e-mail:  kancelar@otipkova.cz

e-mail:  dedictvi@otipkova.cz

 

datová schránka: ddyca6e

 

Po  8:00 – 16:00

Út   8:00 – 16:00

St   8:00 – 16:00

Čt   8:00 – 16:00

Pá  8:00 – 14:00

 

Provedení notářského úkonu lze v případě potřeby předem objednat i na dobu mimo úřední hodiny nebo mimo notářskou kancelář.